کمترین: 
14
بیشترین: 
14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14
زمان: 
3/30 10:10
قیمت لیر سوریه امروز 30 خرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":14}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399