کمترین: 
812
بیشترین: 
828
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
827
زمان: 
3/30 21:00
قیمت کرون سوئد امروز 30 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 خرداد 1397 , 827 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":813},{"date":"1397/03/30 11:10","price":812},{"date":"1397/03/30 11:20","price":813},{"date":"1397/03/30 11:30","price":826},{"date":"1397/03/30 11:50","price":823},{"date":"1397/03/30 12:10","price":821},{"date":"1397/03/30 12:20","price":823},{"date":"1397/03/30 12:40","price":828},{"date":"1397/03/30 12:50","price":826},{"date":"1397/03/30 13:00","price":823},{"date":"1397/03/30 13:10","price":822},{"date":"1397/03/30 13:20","price":819},{"date":"1397/03/30 13:50","price":818},{"date":"1397/03/30 14:00","price":822},{"date":"1397/03/30 14:20","price":820},{"date":"1397/03/30 14:30","price":824},{"date":"1397/03/30 14:50","price":822},{"date":"1397/03/30 15:00","price":823},{"date":"1397/03/30 15:20","price":821},{"date":"1397/03/30 15:30","price":819},{"date":"1397/03/30 15:40","price":821},{"date":"1397/03/30 15:50","price":820},{"date":"1397/03/30 16:00","price":819},{"date":"1397/03/30 16:30","price":820},{"date":"1397/03/30 16:40","price":819},{"date":"1397/03/30 16:50","price":822},{"date":"1397/03/30 17:00","price":821},{"date":"1397/03/30 17:10","price":824},{"date":"1397/03/30 17:20","price":826},{"date":"1397/03/30 17:40","price":828},{"date":"1397/03/30 17:50","price":827},{"date":"1397/03/30 18:00","price":828},{"date":"1397/03/30 18:10","price":827},{"date":"1397/03/30 18:30","price":826},{"date":"1397/03/30 18:40","price":827},{"date":"1397/03/30 18:50","price":826},{"date":"1397/03/30 19:00","price":827},{"date":"1397/03/30 20:10","price":826},{"date":"1397/03/30 21:00","price":827}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399