کمترین: 
102
بیشترین: 
103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
3/30 16:50
قیمت افغانی امروز 30 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":102},{"date":"1397/03/30 11:30","price":103},{"date":"1397/03/30 15:30","price":102},{"date":"1397/03/30 16:50","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399