کمترین: 
656
بیشترین: 
669
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
667
زمان: 
3/30 21:00
قیمت ین ژاپن امروز 30 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 667 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":657},{"date":"1397/03/30 10:20","price":656},{"date":"1397/03/30 10:50","price":657},{"date":"1397/03/30 11:30","price":667},{"date":"1397/03/30 11:40","price":668},{"date":"1397/03/30 11:50","price":666},{"date":"1397/03/30 12:10","price":665},{"date":"1397/03/30 12:20","price":664},{"date":"1397/03/30 12:30","price":665},{"date":"1397/03/30 12:40","price":669},{"date":"1397/03/30 13:00","price":666},{"date":"1397/03/30 13:10","price":663},{"date":"1397/03/30 13:20","price":665},{"date":"1397/03/30 13:40","price":664},{"date":"1397/03/30 13:50","price":662},{"date":"1397/03/30 14:00","price":664},{"date":"1397/03/30 14:20","price":662},{"date":"1397/03/30 14:30","price":666},{"date":"1397/03/30 14:40","price":665},{"date":"1397/03/30 14:50","price":664},{"date":"1397/03/30 15:20","price":662},{"date":"1397/03/30 15:30","price":661},{"date":"1397/03/30 15:50","price":662},{"date":"1397/03/30 16:00","price":661},{"date":"1397/03/30 16:40","price":660},{"date":"1397/03/30 16:50","price":663},{"date":"1397/03/30 17:00","price":662},{"date":"1397/03/30 17:10","price":663},{"date":"1397/03/30 17:20","price":666},{"date":"1397/03/30 17:40","price":667},{"date":"1397/03/30 18:00","price":666},{"date":"1397/03/30 18:10","price":667},{"date":"1397/03/30 18:20","price":666},{"date":"1397/03/30 18:30","price":667},{"date":"1397/03/30 18:50","price":666},{"date":"1397/03/30 19:10","price":667},{"date":"1397/03/30 20:10","price":666},{"date":"1397/03/30 21:00","price":667}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399