کمترین: 
2495.8
بیشترین: 
2495.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2495.8
زمان: 
3/30 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 30 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 2495.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":2495.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398