کمترین: 
66.6
بیشترین: 
66.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.6
زمان: 
3/30 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 30 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 66.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":66.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398