کمترین: 
12960.4
بیشترین: 
12960.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12960.4
زمان: 
3/30 09:10
قیمت بات تایلند امروز 30 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 30 خرداد 1397 , 12960.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":12960.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398