کمترین: 
1059.6
بیشترین: 
1059.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1059.6
زمان: 
3/30 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 1059.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":1059.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398