کمترین: 
3129.8
بیشترین: 
3129.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3129.8
زمان: 
3/30 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 خرداد 1397 , 3129.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":3129.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398