کمترین: 
3498.8
بیشترین: 
3498.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3498.8
زمان: 
3/30 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 30 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 3498.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":3498.8}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399