کمترین: 
357.5
بیشترین: 
357.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
357.5
زمان: 
3/30 09:10
قیمت دینار عراق امروز 30 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 357.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":357.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398