کمترین: 
11043
بیشترین: 
11043
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11043
زمان: 
3/30 09:10
قیمت ریال عمان امروز 30 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 11043 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":11043}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399