کمترین: 
1166.5
بیشترین: 
1166.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1166.5
زمان: 
3/30 09:10
قیمت ریال قطر امروز 30 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 خرداد 1397 , 1166.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":1166.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399