کمترین: 
1132.3
بیشترین: 
1132.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1132.3
زمان: 
3/30 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 30 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 1132.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":1132.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398