کمترین: 
14024.2
بیشترین: 
14024.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14024.2
زمان: 
3/30 09:10
قیمت دینار کویت امروز 30 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 14024.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":14024.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398