کمترین: 
518.7
بیشترین: 
518.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
518.7
زمان: 
3/30 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 30 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 518.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":518.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398