کمترین: 
477.1
بیشترین: 
477.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.1
زمان: 
3/30 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 30 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 خرداد 1397 , 477.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":477.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398