کمترین: 
4266.7
بیشترین: 
4266.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4266.7
زمان: 
3/30 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 4266.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":4266.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398