کمترین: 
3855.7
بیشترین: 
3855.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3855.7
زمان: 
3/30 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 30 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 3855.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":3855.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398