کمترین: 
893.9
بیشترین: 
893.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
893.9
زمان: 
3/30 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 30 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 893.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":893.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398