کمترین: 
1156.2
بیشترین: 
1156.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1156.2
زمان: 
3/30 09:10
قیمت درهم امارات امروز 30 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 1156.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":1156.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398