کمترین: 
5588.5
بیشترین: 
5588.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5588.5
زمان: 
3/30 09:10
قیمت پوند امروز 30 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 30 خرداد 1397 , 5588.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":5588.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398