کمترین: 
4916.3
بیشترین: 
4916.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4916.3
زمان: 
3/30 09:10
قیمت یورو امروز 30 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 30 خرداد 1397 , 4916.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":4916.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398