کمترین: 
4246
بیشترین: 
4246
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4246
زمان: 
3/30 09:10
قیمت دلار امروز 30 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 30 خرداد 1397 , 4246 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":4246}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398