کمترین: 
522.51
بیشترین: 
537
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534.85
زمان: 
3/30 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 534.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 00:30","price":531.33},{"date":"1397/03/30 01:00","price":537},{"date":"1397/03/30 03:30","price":535.25},{"date":"1397/03/30 06:30","price":522.51},{"date":"1397/03/30 09:30","price":522.57},{"date":"1397/03/30 12:30","price":527},{"date":"1397/03/30 13:00","price":525.88},{"date":"1397/03/30 13:30","price":529},{"date":"1397/03/30 14:30","price":528.3},{"date":"1397/03/30 15:30","price":526},{"date":"1397/03/30 16:30","price":525.74},{"date":"1397/03/30 17:00","price":522.82},{"date":"1397/03/30 18:00","price":533.15},{"date":"1397/03/30 21:30","price":535.85},{"date":"1397/03/30 22:30","price":534.85}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398