کمترین: 
6583.8
بیشترین: 
6768.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6748.9
زمان: 
3/30 22:30
قیمت بیت کوین امروز 30 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 6748.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 00:30","price":6714.9},{"date":"1397/03/30 01:30","price":6722.3},{"date":"1397/03/30 03:30","price":6707.7},{"date":"1397/03/30 04:00","price":6725.9},{"date":"1397/03/30 06:30","price":6583.8},{"date":"1397/03/30 09:30","price":6594.9},{"date":"1397/03/30 12:30","price":6617.4},{"date":"1397/03/30 13:00","price":6623.6},{"date":"1397/03/30 13:30","price":6627.5},{"date":"1397/03/30 14:00","price":6640.4},{"date":"1397/03/30 14:30","price":6634.5},{"date":"1397/03/30 15:30","price":6640.1},{"date":"1397/03/30 16:00","price":6617.7},{"date":"1397/03/30 17:00","price":6626.2},{"date":"1397/03/30 17:30","price":6611},{"date":"1397/03/30 18:00","price":6723.3},{"date":"1397/03/30 21:30","price":6768.9},{"date":"1397/03/30 22:00","price":6749.2},{"date":"1397/03/30 22:30","price":6748.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398