کمترین: 
1272.4
بیشترین: 
1275.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1272.86
زمان: 
3/30 14:00
قیمت اونس طلا امروز 30 خرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 30 خرداد 1397 , 1272.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 00:30","price":1275.88},{"date":"1397/03/30 03:30","price":1275.28},{"date":"1397/03/30 06:30","price":1275.22},{"date":"1397/03/30 09:30","price":1273.57},{"date":"1397/03/30 12:30","price":1274.19},{"date":"1397/03/30 13:00","price":1272.63},{"date":"1397/03/30 13:30","price":1272.40},{"date":"1397/03/30 14:00","price":1272.86}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398