کمترین: 
106504.1
بیشترین: 
106504.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
106504.1
زمان: 
3/29 18:30
قیمت شاخص بورس امروز 29 خرداد 1397
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 106504.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 18:30","price":106504.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398