کمترین: 
13
بیشترین: 
14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
3/29 18:20
قیمت لیر سوریه امروز 29 خرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 15:20","price":14},{"date":"1397/03/29 15:30","price":13},{"date":"1397/03/29 15:50","price":14},{"date":"1397/03/29 16:30","price":13},{"date":"1397/03/29 16:40","price":14},{"date":"1397/03/29 18:20","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398