کمترین: 
5.9
بیشترین: 
6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.9
زمان: 
3/29 16:10
قیمت دینار عراق امروز 29 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 5.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 14:30","price":5.9},{"date":"1397/03/29 16:00","price":6},{"date":"1397/03/29 16:10","price":5.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398