کمترین: 
7055
بیشترین: 
7055
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7055
زمان: 
3/29 14:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 29 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 7055 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 14:00","price":7055}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398