کمترین: 
2385000
بیشترین: 
2390000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2390000
زمان: 
3/29 15:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 29 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 2390000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 14:00","price":2385000},{"date":"1397/03/29 15:54","price":2390000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399