کمترین: 
58
بیشترین: 
60
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58
زمان: 
3/29 18:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 29 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 12:40","price":59},{"date":"1397/03/29 13:00","price":58},{"date":"1397/03/29 13:10","price":59},{"date":"1397/03/29 13:30","price":58},{"date":"1397/03/29 14:10","price":59},{"date":"1397/03/29 16:00","price":60},{"date":"1397/03/29 16:20","price":59},{"date":"1397/03/29 17:00","price":58},{"date":"1397/03/29 17:30","price":59},{"date":"1397/03/29 18:00","price":58}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399