کمترین: 
103
بیشترین: 
106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
105
زمان: 
3/29 19:00
قیمت روپیه هند امروز 29 خرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 29 خرداد 1397 , 105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 12:30","price":104},{"date":"1397/03/29 12:40","price":103},{"date":"1397/03/29 13:00","price":104},{"date":"1397/03/29 13:30","price":103},{"date":"1397/03/29 14:00","price":104},{"date":"1397/03/29 14:50","price":105},{"date":"1397/03/29 15:50","price":106},{"date":"1397/03/29 16:20","price":105},{"date":"1397/03/29 16:50","price":106},{"date":"1397/03/29 17:00","price":105},{"date":"1397/03/29 17:30","price":106},{"date":"1397/03/29 18:00","price":105},{"date":"1397/03/29 18:50","price":104},{"date":"1397/03/29 19:00","price":105}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399