کمترین: 
99
بیشترین: 
102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
101
زمان: 
3/29 18:20
قیمت افغانی امروز 29 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 12:30","price":100},{"date":"1397/03/29 13:30","price":99},{"date":"1397/03/29 14:00","price":100},{"date":"1397/03/29 14:50","price":101},{"date":"1397/03/29 15:20","price":102},{"date":"1397/03/29 15:30","price":101},{"date":"1397/03/29 15:50","price":102},{"date":"1397/03/29 16:20","price":101},{"date":"1397/03/29 16:50","price":102},{"date":"1397/03/29 18:20","price":101}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398