کمترین: 
687000
بیشترین: 
696000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
687000
زمان: 
3/29 15:30
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 29 خرداد 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 687000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 12:00","price":696000},{"date":"1397/03/29 12:06","price":692000},{"date":"1397/03/29 14:00","price":689500},{"date":"1397/03/29 15:30","price":687000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398