کمترین: 
685000
بیشترین: 
694000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
685000
زمان: 
3/29 15:30
قیمت ربع سکه امروز 29 خرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 685000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 12:00","price":694000},{"date":"1397/03/29 12:06","price":690000},{"date":"1397/03/29 14:00","price":687500},{"date":"1397/03/29 15:30","price":685000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399