کمترین: 
1225000
بیشترین: 
1234000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1225000
زمان: 
3/29 15:30
قیمت نیم سکه امروز 29 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 1225000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 12:00","price":1234000},{"date":"1397/03/29 12:06","price":1230000},{"date":"1397/03/29 14:00","price":1227500},{"date":"1397/03/29 15:30","price":1225000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398