کمترین: 
13
بیشترین: 
15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14
زمان: 
3/29 18:10
قیمت درام ارمنستان امروز 29 خرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":13},{"date":"1397/03/29 14:00","price":14},{"date":"1397/03/29 14:10","price":13},{"date":"1397/03/29 14:30","price":14},{"date":"1397/03/29 17:40","price":15},{"date":"1397/03/29 18:10","price":14}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398