کمترین: 
214
بیشترین: 
221
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
218
زمان: 
3/29 20:20
قیمت بات تایلند امروز 29 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 29 خرداد 1397 , 218 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":215},{"date":"1397/03/29 10:40","price":214},{"date":"1397/03/29 11:20","price":215},{"date":"1397/03/29 11:50","price":214},{"date":"1397/03/29 12:10","price":215},{"date":"1397/03/29 12:30","price":216},{"date":"1397/03/29 12:40","price":217},{"date":"1397/03/29 13:00","price":216},{"date":"1397/03/29 13:10","price":217},{"date":"1397/03/29 13:30","price":216},{"date":"1397/03/29 13:40","price":215},{"date":"1397/03/29 13:50","price":216},{"date":"1397/03/29 14:10","price":217},{"date":"1397/03/29 14:30","price":218},{"date":"1397/03/29 15:10","price":219},{"date":"1397/03/29 15:20","price":220},{"date":"1397/03/29 15:30","price":219},{"date":"1397/03/29 15:50","price":221},{"date":"1397/03/29 16:20","price":220},{"date":"1397/03/29 16:30","price":219},{"date":"1397/03/29 16:50","price":220},{"date":"1397/03/29 18:20","price":219},{"date":"1397/03/29 19:10","price":218},{"date":"1397/03/29 19:20","price":219},{"date":"1397/03/29 20:20","price":218}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398