کمترین: 
895
بیشترین: 
924
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
916
زمان: 
3/29 20:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 29 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 916 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":896},{"date":"1397/03/29 10:40","price":895},{"date":"1397/03/29 11:00","price":896},{"date":"1397/03/29 11:20","price":897},{"date":"1397/03/29 12:00","price":896},{"date":"1397/03/29 12:10","price":899},{"date":"1397/03/29 12:20","price":902},{"date":"1397/03/29 12:30","price":905},{"date":"1397/03/29 12:40","price":908},{"date":"1397/03/29 13:00","price":906},{"date":"1397/03/29 13:10","price":907},{"date":"1397/03/29 13:30","price":901},{"date":"1397/03/29 13:40","price":900},{"date":"1397/03/29 13:50","price":903},{"date":"1397/03/29 14:00","price":906},{"date":"1397/03/29 14:10","price":908},{"date":"1397/03/29 14:30","price":911},{"date":"1397/03/29 14:50","price":915},{"date":"1397/03/29 15:00","price":914},{"date":"1397/03/29 15:10","price":917},{"date":"1397/03/29 15:20","price":922},{"date":"1397/03/29 15:30","price":918},{"date":"1397/03/29 15:50","price":922},{"date":"1397/03/29 16:00","price":924},{"date":"1397/03/29 16:10","price":923},{"date":"1397/03/29 16:20","price":920},{"date":"1397/03/29 16:30","price":919},{"date":"1397/03/29 16:40","price":922},{"date":"1397/03/29 16:50","price":924},{"date":"1397/03/29 17:00","price":921},{"date":"1397/03/29 17:30","price":922},{"date":"1397/03/29 17:40","price":923},{"date":"1397/03/29 18:00","price":921},{"date":"1397/03/29 18:10","price":920},{"date":"1397/03/29 18:20","price":918},{"date":"1397/03/29 18:30","price":920},{"date":"1397/03/29 18:40","price":918},{"date":"1397/03/29 18:50","price":915},{"date":"1397/03/29 19:00","price":916},{"date":"1397/03/29 19:10","price":915},{"date":"1397/03/29 19:20","price":918},{"date":"1397/03/29 19:40","price":919},{"date":"1397/03/29 19:50","price":918},{"date":"1397/03/29 20:10","price":917},{"date":"1397/03/29 20:20","price":916}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398