کمترین: 
2494.5
بیشترین: 
2494.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2494.5
زمان: 
3/29 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 29 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 2494.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":2494.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398