کمترین: 
67
بیشترین: 
67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67
زمان: 
3/29 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 29 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":67}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398