کمترین: 
12994.5
بیشترین: 
12994.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12994.5
زمان: 
3/29 09:20
قیمت بات تایلند امروز 29 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 29 خرداد 1397 , 12994.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":12994.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398