کمترین: 
1061.8
بیشترین: 
1061.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1061.8
زمان: 
3/29 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 1061.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":1061.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398