کمترین: 
3141.5
بیشترین: 
3141.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3141.5
زمان: 
3/29 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 خرداد 1397 , 3141.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":3141.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399