کمترین: 
11287.4
بیشترین: 
11287.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11287.4
زمان: 
3/29 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 29 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 11287.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":11287.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398