کمترین: 
356.8
بیشترین: 
356.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
356.8
زمان: 
3/29 09:20
قیمت دینار عراق امروز 29 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 356.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":356.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398