کمترین: 
11037.7
بیشترین: 
11037.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11037.7
زمان: 
3/29 09:20
قیمت ریال عمان امروز 29 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 11037.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":11037.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398