کمترین: 
1131.8
بیشترین: 
1131.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1131.8
زمان: 
3/29 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 29 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 1131.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":1131.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398